Om SVIF

Nästan alla på området är med i grannsamverkan. Tillsammans skapar vi bättre säkerhet för alla hushåll.

Sjogarps villa- och intresseförening hälsar alla på Sjogarp välkomna som medlemmar.
Avgift per år och hushåll är 100 kronor. Medlemsavgiften betalas till föreningens bankgiro: 406-7625

Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte. För närvarande består den av Åke Lundgren (ordförande), Håkan Ericson v. ordf. Per Johansson (kassör), Josefine Erlandsson (sekreterare), Göran Wulff (ledamot), Emma Lantz, (ledamot), Åsa Berglund, (ledamot).Marie Sundberg, ledamot

Om du är ny medlem eller saknar protokoll, v.g. skriv ett e-brev till info@sjogarp.se eller använd dig av formuläret nedan!

Namn: *
E-post: *


Meddelande: